Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (III)"

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej: /documents/1938799/3658072/Harmonogram%20udzielonego%20wsparcia%20w%20ramach%20projektu%20Aktywizacja%20os%C3%B3b%20m%C5%82odych%20pozostaj%C4%85cych%20bez%20pracy%20w%20powiecie%20siemiatyckim%20III/e7967669-f16a-47ab-bab3-5951510c46ee ...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra w kwocie 284,9 tys. zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi". W ramach programu 34 bezrobotnych z terenu powiatu siemiatyckiego będzie mogło skorzystać z...

Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (III)"

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej: ...

30 - latkowie atrakcyjni na rynku pracy (Rekrutacja do projektu)

  Rekrutacja do projektu „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy"   Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że od 01 maja 2017 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę