Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV) (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. podpisał Umowę z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na realizację projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1,...

Programy rezerwy Funudszu Pracy: Dla osób długotrwale bezrobotnych, w wieku 45+, bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych, staży w ARiMR

W ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru wniosków o przyznanie dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach pozyskał środki w kwocie 693,7 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji...

Program Regionalny Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w powiecie siemiatyckim

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach pozyskał dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 209,7 tys. zł na realizację „Programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w powiecie...

30 - latkowie atrakcyjni na rynku pracy (Informacja o projekcie)

„30 - latkowie atrakcyjni na rynku pracy"   Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim - liderem projektu konkursowego oraz partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Hajnówce od 01 maja 2017 r. rozpoczął realizację projektu pn. „30 – latkowie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę