Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Nagłówek

Aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV) (POWER)

Kolejna edycja projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach pozyskał środki z rezerwy na aktywizację osób bezrobotnych w ramach 4 programów

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach pozyskał środki w kwocie 693,7 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w ramach Programu Regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach pozyskał dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 209,7 tys. zł na realizację „Programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w powiecie siemiatyckim ”.

Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż 18 maja 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4071 w m. Żagań

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Projekt innowacyjny "Work Truck"

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zaprasza do udziału młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy w innowacyjnym projekcie "Work Truck".

Limit środków z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż w związku z przyznanym limitem środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2018 rok maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w b.r. wynosi 20 000,00 zł brutto.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4071 w m. Żagań

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Dzień Otwarty

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zaprasza na Dzień Otwarty dnia 26.01.2018r.

Projekt Ewolucja zielonej chemii marki bioBOTANIC

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie "Ewolucja zielonej chemii marki bioBOTANIC".

Wyświetlanie 1 - 10 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę