Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych

Wykaz grupowych informacji zawodowych 
w IV kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy
(lokalny rynek pracy)
 
18.10.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 17.10.2023
2 Usługi i instrumenty rynku pracy
(lokalny rynek pracy)*
 
22.11.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 21.11.2023
3 Usługi i instrumenty rynku pracy
(lokalny rynek pracy)
 
13.12.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 12.12.2023
  • Zajęcia skierowane w szczególności do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 
 
Sporządził: Joanna Pyzowska – doradca zawodowy
Data sporządzenia:22.08.2023
Data ogłoszenia: 28.08.2023

Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych porad zawodowych
w IV kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Jak poszukiwać zatrudnienia - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy*  
15.11.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 14.11.2023
 
  • Zajęcia skierowane w szczególności do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 
 
Sporządził: Joanna Pyzowska – doradca zawodowy
Data sporządzenia:22.08.2023
Data ogłoszenia: 28.08.2023
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34 

Wykaz grupowych porad zawodowych
w III kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
14.09.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 13.09.2023
    
Sporządził: Joanna Pyzowska - doradca zawodowy
Data sporządzenia: 31.05.2023
Data ogłoszenia: 31.05.2023 
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych informacji zawodowych 
w III kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
14.09.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 13.09.2023
 
Sporządził: Joanna Pyzowska – doradca zawodowy
Data sporządzenia: 31.05.2023
Data ogłoszenia: 31.05.2023
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych informacji zawodowych 
w II kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
25.04.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 24.04.2023
2 Usługi i instrumenty rynku pracy*  
23.05.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.05.2023
3 Rynek pracy  
20.06.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 19.06.2023
  • Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
 Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych porad zawodowych
w II kwartale 2023r. 
 
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Warsztaty budowania motywacji  
27.04.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 26.04.2023
2 Samodzielność
w procesie poszukiwania pracy
 
25.05.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 24.05.2023
3 Uwierzyć w siebie – budowanie poczucia własnej wartości*  
22.06.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 21.06.2023
 
*Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się
(nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 

Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych informacji zawodowych
w I kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
24.01.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 23.01.2023
2 Usługi i instrumenty rynku pracy*  
21.02.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 20.02.2023
3 Rynek pracy  
21.03.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 20.03.2023
  • Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych porad zawodowych
w I kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Warsztaty budowania motywacji  
26.01.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 25.01.2023
2 Samodzielność
w procesie poszukiwania pracy*
 
23.02.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.02.2023
3 Uwierzyć w siebie – budowanie poczucia własnej wartości  
23.03.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.03.2023
 
*Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się
(nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34

partners

shortcut-links

 go-to-top