Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Zawartość stron

MRiPS - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach środków przyznanych z rezerwy Funduszu Pracy realizuje:

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi,
- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy 50+,
- Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet.

Z powyższego programu skorzystać będą mogły osoby bezrobotne z terenu powiatu siemiatyckiego zamieszkujące tereny wiejskie, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne kobiety które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

Program realizowany będzie w okresie od 06.04.2023 r. do 30.06.2024 r.
 
Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem oraz pracodawców zainteresowanych współpracą w ramach programu do kontaktu z PUP Siemiatycze pokój 34, tel. (85) 6566010.
 
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę