Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych

Wykaz grupowych porad zawodowych 
w II kwartale 2024r.
 
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Warsztaty budowania motywacji  
23.04.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.04.2024
2 Samodzielność w procesie poszukiwania pracy*  
21.05.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 20.05.2024
3 Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą  
25.06.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 24.06.2024
  • Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
  
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradców klienta
pok. 28a/28b/30/31a/31b/34

    
 
Wykaz grupowych informacji zawodowych
w II kwartale 2024r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
24.04.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 23.04.2024
2 Rynek pracy  
22.05.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 21.05.2024
3 Usługi i instrumenty rynku pracy  
26.06.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 25.06.2024
  
 
Zgłoszenia przyjmowane są u doradców klienta
pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 


Wykaz grupowych informacji zawodowych 
w I kwartale 2024r.
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
23.01.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.01.2024
2 Usługi i instrumenty rynku pracy*  
20.02.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 19.02.2024
3 Rynek pracy  
19.03.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 18.03.2024
  • Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 


 
Sporządził: Sylwia Puchalska – doradca zawodowy
Data sporządzenia: 29.12.2023
Data ogłoszenia: 02.01.2024
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 31a lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 

Wykaz grupowych porad zawodowych
w I kwartale 2024r.
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Warsztaty budowania motywacji  
25.01.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 24.01.2024
2 Samodzielność
w procesie poszukiwania pracy*
 
22.02.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 21.02.2024
3 Uwierzyć w siebie – budowanie poczucia własnej wartości  
21.03.2024
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 20.03.2024
 
*Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się
(nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
 
 
 
Sporządził: Sylwia Puchalska – doradca zawodowy
Data sporządzenia: 29.12.2023
Data ogłoszenia: 02.01.2024
 
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 31a lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34Wykaz grupowych informacji zawodowych 
w IV kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy
(lokalny rynek pracy)
 
18.10.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 17.10.2023
2 Usługi i instrumenty rynku pracy
(lokalny rynek pracy)*
 
22.11.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 21.11.2023
3 Usługi i instrumenty rynku pracy
(lokalny rynek pracy)
 
13.12.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 12.12.2023
  • Zajęcia skierowane w szczególności do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 
 
Sporządził: Joanna Pyzowska – doradca zawodowy
Data sporządzenia:22.08.2023
Data ogłoszenia: 28.08.2023

Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych porad zawodowych
w IV kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Jak poszukiwać zatrudnienia - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy*  
15.11.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 14.11.2023
 
  • Zajęcia skierowane w szczególności do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 
 
Sporządził: Joanna Pyzowska – doradca zawodowy
Data sporządzenia:22.08.2023
Data ogłoszenia: 28.08.2023
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34 

Wykaz grupowych porad zawodowych
w III kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
14.09.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 13.09.2023
    
Sporządził: Joanna Pyzowska - doradca zawodowy
Data sporządzenia: 31.05.2023
Data ogłoszenia: 31.05.2023 
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych informacji zawodowych 
w III kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
14.09.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 13.09.2023
 
Sporządził: Joanna Pyzowska – doradca zawodowy
Data sporządzenia: 31.05.2023
Data ogłoszenia: 31.05.2023
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych informacji zawodowych 
w II kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
25.04.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 24.04.2023
2 Usługi i instrumenty rynku pracy*  
23.05.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.05.2023
3 Rynek pracy  
20.06.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 19.06.2023
  • Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
 Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych porad zawodowych
w II kwartale 2023r. 
 
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Warsztaty budowania motywacji  
27.04.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 26.04.2023
2 Samodzielność
w procesie poszukiwania pracy
 
25.05.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 24.05.2023
3 Uwierzyć w siebie – budowanie poczucia własnej wartości*  
22.06.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 21.06.2023
 
*Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się
(nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 

Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych informacji zawodowych
w I kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
 
Nazwa spotkania
 
Termin
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Usługi i instrumenty rynku pracy  
24.01.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 23.01.2023
2 Usługi i instrumenty rynku pracy*  
21.02.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 20.02.2023
3 Rynek pracy  
21.03.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 20.03.2023
  • Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34
 
Wykaz grupowych porad zawodowych
w I kwartale 2023r.
 
 
Lp.
 
Nazwa porady  
Termin/miejsce spotkania
 
Terminy przyjmowania zgłoszeń
 
1 Warsztaty budowania motywacji  
26.01.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 25.01.2023
2 Samodzielność
w procesie poszukiwania pracy*
 
23.02.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.02.2023
3 Uwierzyć w siebie – budowanie poczucia własnej wartości  
23.03.2023
 
g. 10:00, p.29
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
do 22.03.2023
 
*Zajęcia skierowane do  osób z kategorii NEET tj. jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się
(nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są przez doradcę zawodowego w pokoju nr 29 lub u doradców klienta pok. 28a/28b/30/31a/31b/34

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę