Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV)"

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej: ...

Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV)"

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej: /documents/1938799/3658072/Harmonogram%20udzielonego%20wsparcia%20w%20ramach%20projektu%20Aktywizacja%20os%C3%B3b%20m%C5%82odych%20pozostaj%C4%85cych%20bez%20pracy%20w%20powiecie%20siemiatyckim%20IV/5c044d96-e430-4cd6-a2bf-1d39578fbfa7 ...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. podpisał umowę z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV)" w ramach Osi...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV) (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. podpisał Umowę z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na realizację projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (IV)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę