Prace interwencyjne - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Prace interwencyjne

ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH


Na miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych nie bedą kierowane osoby, które:
 
  • były zatrudnione lub wykonywały pracę zarobkową u pracodawcy powyżej 30 dni,
     
  • są współmałżonkiem, zstępnym, wstęnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy,
     
  • zamieszkują pod tym samym adresem, co pracodawca.

partners

shortcut-links

 go-to-top