Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej. Załączniki Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim VI (xlsx, 93 KB) ...

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej. Załączniki Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim...

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (VI)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Celem projektu jest ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top