Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w powiecie siemiatyckim poprzez kompleksową aktywizację zawodową osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie), realizowaną w Powiatowym Urzędzie w Siemiatyczach.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w powiecie siemiatyckim poprzez kompleksową aktywizację zawodową osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie), realizowaną w Powiatowym Urzędzie w Siemiatyczach.

Projekt pilotażowy „Centrum Wspierania Młodzieży" ma na celu dostarczenie wsparcia młodym osobom w wieku od 18 do 30 lat, niezależnie od ich sytuacji na rynku pracy.

slider.alt.head Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy
Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach środków przyznanych z rezerwy Funduszu Pracy realizuje: -  Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top