Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że odpowiada jedynie na korespondencję zawierającą
  • Imię, nazwisko, Pesel, adres nadawcy (dot. osób fizycznych)
  • Pełna nazwa i adres firmy, NIP, REGON
  • Przedmiot sprawy, której korespondencja dotyczy
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż wnioski osób bezrobotnych o wydanie dokumentów lub zaświadczeń złożone w formie elektronicznej winne zawierać podpis potwierdzony profilem zaufanym.

Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym umożliwiającym wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do publicznych służb zatrudnienia wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka indentyfikacji elektronicznej wydanego w systemie indentyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego indentyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz indentyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka indentyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż wydanie dokumentów lub zaświadczeń osobie innej niż osoba bezrobotna odbywa się za okazaniem upoważnienia zawierającego dane osobowe osoby upoważniającej, dane osobowe osoby upoważnionej oraz cel wydania upoważnienia. Upoważnienie winno być w formie notarialnej lub zawierać poświadczenie własnoręczności podpisu osoby upoważniającej.

Aktualności

Seminarium skierowane do pracodawców "Rekrutacja i rozwój zawodowy pracowników inwestycją w przyszłość firmy"

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku organizuje 15 listopada 2018 seminarium dla pracodawców pod nazwą: „Rekrutacja i rozwój zawodowy pracowników inwestycją w przyszłość firmy". Seminarium skierowane jest do przedstawicieli pracodawców zainteresowanych zagadnieniami związanymi z tematem...

Szacowanie zapotrzebowania na środki KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach bada zapotrzebowanie na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Organizacja ucząca się 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Gazety Współczesnej zaprasza pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2018".

Europejskie Dni Pracodawców 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż w dniach 06-07 listopada 2018 r. organizowane są wydarzenia w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018" „Dni Otwarte".

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Bądź architektem swojego szczęścia".

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
WWW http://pupsiemiatycze.i-sisco.pl
             http://siemiatycze.praca.gov.pl
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny urzędowania
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę