Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Wstrzymanie naboru wniosków KFS

U W A G A !
 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje,
 
iż z dniem 20.07.2016r. godz. 11.00
 
wstrzymuje nabór wniosków
 
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
ze środków rezerwy KFS
 
Wnioski przyjmowane będą od dn. 22.06.2016r. do wyczerpania przyznanego limitu.
 
Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w 2016r.:

a)   Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracownika,

b)   Wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych,

c)  Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach  restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,

d)    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia

Środki  z rezerwy KFS przyznawane będą pracodawcom, których wniosek spełnia wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

Średni koszt kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika nie może przekroczyć 4 253,10zł.

Aktualności

Projekt ProRecognition

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech.

Praca w Wielkiej Brytanii dla pracowników magazynu

30 czerwca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbędzie się – po raz kolejny – spotkanie z pracodawcą brytyjskim z agencji pracy tymczasowej Staffline. Pracodawca poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku pracownika magazynu (praca również dla studentów i absolwentów).

Praca i życie w Niemczech

Praca i życie w Niemczech z udziałem doradcy EURES z Niemiec 7 czerwca 2016 r. godz. 10:30 - 12:00 WUP, ul. Pogodna 22, sala konferencyjna pokój nr 214.

Kariera w Polsce

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii.

Europejskie Dni Pracy on-line "IT needs U"

Ochotnicze Hufce Pracy w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) organizują w dniu 24 maja 2016 r. Europejskie Dni Pracy on-line "IT needs U" w branży informatycznej (IT).

Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II) (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, informuje że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II : Przedsiębiorczość i...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II) (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, informuje realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ (informacja o projekcie)

„Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+"   Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - liderem projektu konkursowego oraz partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim i Hajnówce od 01 marca 2016 r. rozpoczął realizację projektu pn....

Czytaj więcej w temacie: Programy realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

PROJEKT: „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia programu pożyczkowego.   Więcej informacji dostępnych na stronach: http://www.bgk.com.pl/wws http://wws.bgk.pl   ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
 WWW http://pup.siemiatycze.sisco.info
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny pracy
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę