Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Nabór wniosków pracodawców o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o środki
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
Wnioski będą przyjmowane w dniach:  27.02.2017 r. - 03.03.2017 r.

w  Sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, pok. 3 ul. Leg. Piłsudskiego 3,  17-300 Siemiatycze.
 
Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego wpływu do Sekretariatu Urzędu.
 
Wnioski, złożone w terminie innym niż wskazany przez Urząd,  pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2017 roku  środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:
  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy, pok. 31A tel. 85 6566017

 

Aktualności

Niemiecka Agencja Pracy Tymczasowej Piening GmbH Montage

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie rekrutacyjne z Niemiecką Agencją Pracy Tymczasowej Piening GmbH Montage, które odbędzie się 22 lutego 2017r. o godz. 10:00.

Dotacje na start - Startuj w Biznesie. Subregion bielski

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym: „Dotacje na start – Startuj w Biznesie. Subregion bielski", które odbędzie się 15 lutego 2017 roku w Siemiatyczach.

Dzień Otwarty

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zaprasza na Dzień Otwarty dnia 26.01.2017r.

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Białymstoku

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do udziału w ramach projektu "Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców"

Agencja Pracy Tymczasowej OTTO z Holandii

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy Tymczasowej OTTO z Holandii, które odbędzie się 10 stycznia 2017r.

Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)"

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej: ...

Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ (informacja o projekcie)

„Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+"   Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - liderem projektu konkursowego oraz partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim i Hajnówce od 01 marca 2016 r. rozpoczął realizację projektu pn....

Czytaj więcej w temacie: Programy realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

PROJEKT: „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia programu pożyczkowego.   Więcej informacji dostępnych na stronach: http://www.bgk.com.pl/wws http://wws.bgk.pl   ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
WWW http://pup.siemiatycze.sisco.info
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny pracy
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę