Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że odpowiada jedynie na korespondencję zawierającą
  • Imię, nazwisko, Pesel, adres nadawcy (dot. osób fizycznych)
  • Pełna nazwa i adres firmy, NIP, REGON
  • Przedmiot sprawy, której korespondencja dotyczy

Nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy KFS

Logo KFS
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski będą przyjmowane od 02.11.2017r  do 17.11.2017

w  sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, pok. 3 ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze lub do wyczerpania posiadanego limitu środków. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie oraz zatrudniają co najmniej jednego pracownika.
 
Środki KFS przeznacza się na:
a)   kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
b)   egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
c)   badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
d)   ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
W KFS możliwe jest sfinansowanie do:
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku przedsiębiorców innych niż mikro;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorców.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy, pok. 31A tel. 85 6566017.
Załączniki
Barometr zawodów 2017
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de_minimis
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Aktualności

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4071 w m. Żagań

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Szacowanie zapotrzebowania na środki KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach bada zapotrzebowanie na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy KFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4071 w m. Żagań

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Contractus Sp. z o.o. Punkt Sprzedaży Maszyn

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż firma Contractus Sp. z o.o. Punkt Sprzedaży Maszyn w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane do rekrutacji na stanowisko Mechanik.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
WWW http://pup.siemiatycze.sisco.info
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny urzędowania
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę