Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Zapotrzebowanie na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach bada zapotrzebowanie na środki z rezerwy
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 
W związku z powyższym prosimy Pracodawców z powiatu siemiatyckiego o zgłoszenie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS zgodnie z poniższymi priorytetami w postaci załączonego druku do 17.01.2017r.

Złożenie zapotrzebowania jest podstawą do ubiegania się przez nasz Urząd o środki z rezerwy KFS do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Wypełnione formularze należy przekazać:
 • osobiście, do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, pok. 31a;
 • na pocztę e-mail: bisi@praca.gov.pl;
 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.
 
Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem środków dla danego pracodawcy

 
Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS na 2017 r:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).

 

Aktualności

Dotacje na start - Startuj w Biznesie. Subregion bielski

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym: „Dotacje na start – Startuj w Biznesie. Subregion bielski", które odbędzie się 15 lutego 2017 roku w Siemiatyczach.

Dzień Otwarty

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zaprasza na Dzień Otwarty dnia 26.01.2017r.

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Białymstoku

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do udziału w ramach projektu "Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców"

Agencja Pracy Tymczasowej OTTO z Holandii

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie rekrutacyjne Agencja Pracy Tymczasowej OTTO z Holandii, które odbędzie się 10 stycznia 2017r.

Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku prowadzi nabór studentów studiów dziennych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pracy wakacyjnej w Niemczech na okres wakacji - lato 2017.

Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)"

Harmonogram udzielonego wsparcia znajduje się w załączniku poniżej: ...

Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II) (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, informuje że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II : Przedsiębiorczość i...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II) (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, informuje realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ (informacja o projekcie)

„Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+"   Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - liderem projektu konkursowego oraz partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim i Hajnówce od 01 marca 2016 r. rozpoczął realizację projektu pn....

Czytaj więcej w temacie: Programy realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

PROJEKT: „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia programu pożyczkowego.   Więcej informacji dostępnych na stronach: http://www.bgk.com.pl/wws http://wws.bgk.pl   ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
WWW http://pup.siemiatycze.sisco.info
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny pracy
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Zagnieżdżone portlety

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę