Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że odpowiada jedynie na korespondencję zawierającą
 • Imię, nazwisko, Pesel, adres nadawcy ( dot. osób fizycznych )
 • Pełna nazwa i adres firmy, NIP, REGON
 • Przedmiot sprawy, której korespondencja dotyczy

30 - latkowie atrakcyjni na rynku pracy (Rekrutacja do projektu)

Obraz programy i projekty realizowane w urzędzie4
 

Rekrutacja do projektu
„30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy"

 
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, że od 01 maja 2017 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy"
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dla których ustalono profil pomocy I lub II zamieszkujących powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski i wysokomazowiecki.
 
Wsparciem w ramach projektu w szczególności zostaną objęte osoby:
 • długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy);
 • bezrobotne o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem: podstawowym/gimnazjalnym lub niższym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym lub średnim zawodowym).
 Okres realizacji projektu: 01.05.2017– 31.05.2018
 
W ramach projektu proponujemy:
 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy,
 • 6-cio miesięczne staże,
 • Szkolenie zawodowe: prawo jazdy kat. C, kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
 
Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem oraz pracodawców zainteresowanych współpracą w ramach projektu do kontaktu z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędem pracy.
 
Informacje są udzielane w Centrum Aktywizacji Zawodowej,
                                           ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze:

 
w pokoju 28 – Pani Ewa Derewońko
tel. 85 656 60 26


oraz  w pokoju 30 – Pani Joanna Zaleska
tel. 85 656 60 28
 
 
Oś priorytetowa II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
                Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
WWW http://pup.siemiatycze.sisco.info
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny urzędowania
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę