Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
 
ogłasza nabór
wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
ze środków KFS
 
Wnioski przyjmowane będą dnia 19.09.2016r. w godz. 9.00-15.00
 
Priorytety wydatkowania środków KFS w 2016r.:
  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych (priorytet ten nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich - psychospołecznych, interpersonalnych),
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2016r., poz. 149 z późn. zm.).
Środki przyznawane będą pracodawcom, których wniosek spełnia wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

Aktualności

Agencja Pracy Tymczasowej Staffline z Wielkiej Brytanii

29 września br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbędzie się po raz kolejny spotkanie z pracodawcą brytyjskim z Agencji Pracy Tymczasowej Staffline. Pracodawca poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii.

Projekt "Aktywni - Młodzi - Samodzielni"

Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zapraszają do udziału w projekcie: "Aktywni - Młodzi - Samodzielni".

Organizacja ucząca się 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Gazety Współczesnej zaprasza pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2016"

Projekt ProRecognition

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech.

Praca w Wielkiej Brytanii dla pracowników magazynu

30 czerwca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbędzie się – po raz kolejny – spotkanie z pracodawcą brytyjskim z agencji pracy tymczasowej Staffline. Pracodawca poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku pracownika magazynu (praca również dla studentów i absolwentów).

Harmonogram wypłat świadczeń

Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II) (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, informuje że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II : Przedsiębiorczość i...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II) (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, informuje realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ (informacja o projekcie)

„Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+"   Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - liderem projektu konkursowego oraz partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim i Hajnówce od 01 marca 2016 r. rozpoczął realizację projektu pn....

Czytaj więcej w temacie: Programy realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

PROJEKT: „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia programu pożyczkowego.   Więcej informacji dostępnych na stronach: http://www.bgk.com.pl/wws http://wws.bgk.pl   ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
 WWW http://pup.siemiatycze.sisco.info
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny pracy
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę