Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


Nabór wniosków pracodawców o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o środki
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
Wnioski będą przyjmowane w dniach:  27.02.2017 r. - 03.03.2017 r.

w  Sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, pok. 3 ul. Leg. Piłsudskiego 3,  17-300 Siemiatycze.
 
Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego wpływu do Sekretariatu Urzędu.
 
Wnioski, złożone w terminie innym niż wskazany przez Urząd,  pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2017 roku  środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:
  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy, pok. 31A tel. 85 6566017

 

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
WWW http://pup.siemiatycze.sisco.info
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny urzędowania
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę