Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach


UWAGA ! od poniedziałku 25 maja wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów!

Wytyczne dla interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID -19

 

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju informujemy, iż od dnia 25 maja br. (poniedziałek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach przywrócona zostaje częściowa obsługa petentów.

Ze względu na zagrożenie epidemiologicznie COVID – 19 zachęcamy, aby przed przyjściem do urzędu skontaktować się telefonicznie z pracownikiem, w celu umówienia się na konkretną godzinę aby ograniczać do minimum kontakt bezpośredni.

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy również do kontaktowania się z Powiatowym Urzędem Pracy głównie poprzez:

 • kontakt telefoniczny: 085-656-60-13
 • drogą elektroniczną (e-mail : bisi@praca.gov.pl,  portal: praca.gov.pl).
 • pocztą na adres: 17-300 Siemiatycze ul.Leg.Piłsudskiego 3
W powyższy sposób można:
 
Rejestracji można dokonać za pomocą formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony: https://www.praca.gov.pl/


Możliwe są dwie ścieżki postępowania:

 • pełna rejestracja elektroniczna, polega na złożeniu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego. W takim przypadku nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Zgodnie z przepisami powiatowy urząd pracy odpowiedź na wniosek przekaże na konto praca.gov.pl w postaci elektronicznej.
 • prerejestracja, polega na złożeniu  do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tym przypadku termin potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników zostanie uzgodniony  telefonicznie wspólnie z wnioskodawcą.

Interesanci powinni:

 1. Wchodząc do budynku urzędu obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Można to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika.

 2. Zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych, które należy zdezynfekować po wejściu do budynku. W przypadku braku rękawic obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie po wejściu do budynku urzędu.

 3. Przestrzegać wyznaczonych stref bezpieczeństwa pomiędzy interesantami urzędu a pracownikami.

 4. W urzędzie dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 5. Zachować 2-metrową odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do obsługi.

 6. Stosować się do poleceń pracowników urzędu.

 7. Ważne jest by do urzędu przychodziły jedynie osoby , których dotyczy załatwiana sprawa.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
RODZAJ: Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT: siemiatycki 
 WOJEWÓDZTWO: podlaskie
 ADRES:  ul. Legionów Piłsudskiego 3
 KOD:  17-300
 MIEJSCOWOŚĆ:  Siemiatycze
 KONTAKT:  Telefon  (85) 6566013
 Fax   (85) 6566016
 Email bisi@praca.gov.pl
WWW http://pupsiemiatycze.i-sisco.pl
             http://siemiatycze.praca.gov.pl
 NIP 544-117-56-42,  REGON  050869816 Godziny urzędowania
 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 8:00 16:00
Wtorek 7:30 15:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 15:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę